آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمر

آزمایشگاه خواص فیزی و مکانیکی پلیمر
زمینه فعالیت: برگزاری کلاسهای آموزشی درس خواص فیزیک و مکانیکی پلیمر و انجام امورمربوط به پایان نامه های دانشجویی در زمینه خواص فیزکی و مکانیکی مواد
مکان آزمایشگاه: ساختمان مجتمع تحقیقاتی شیخ بهایی، طبقه اول 
کارشناس آزمایشگاه: مهندس اسماعیل رنجبری                                شماره تلفن:44865326
مساحت: 10 متر مربع
تجهیزات: اندازه گیری خواص کششی - فشاری- خمشی/ اندازه گیری انرژی شکست/ MFI/ اندازه گیری نقطه نرمی/ اندازه گیری سختی Shore A.D
خدمات: آزمون کشش و فشار/ آزمون خمش سه نقطه ای/ آزمون ضربه/ آزمون سختی/ رئومتر پخت لاستیک/VICAT/HDT/MFI