آزمایشگاه نانو پلیمر

آزمایشگاه نانو پلیمر
زمینه فعالیت: انجام امور مربوط به پایان نامه های دانشجویی و تحقیقاتی دانشجویان در زمینه های پلیمر، نساجی، شیمی، مهندسی پزشکی، مکانیک، محیط زیست و نانو فیزیک
مکان آزمایشگاه: ساختمان مجتمع تحقیقاتی شیخ بهایی، طبقه اول 
کارشناس آزمایشگاه: مهندس اسماعیل رنجبری                                شماره تلفن:44865326
مساحت: 125 متر مربع
تجهیزات: همزن تنش بالا/ آون خلاء/ یخچال فریزر/ سانتریفیوژ/ تصفیه غشایی/ همزن مکانیکی/ رسانایی سنج/الک/TOG/TPH/ الکتروبی (با نازل- بدون نازل)/ بال میل (آسیاب کن ماهواره ای) کوره تیوپی قابلیت اتصال به نیتروژن/ دستگاه آسیاب (Reteh) مخصوص گرانول پلیمری
خدمات: تصفیه پساب/ الکتروبی سوزنی/الکتروبی بدون نازل/بال میل (آسیبا کن ماهواره ای/ جداسازی سانتریفیوژ/ آزمون هدایت الکتریکی/ محلول سازی با تنش بالا/ آسیاب/ کوره الکتریکی/ جداسازی با الک