آزمایشگاه شیمی پلیمر

 

آزمایشگاه شیمی پلیمر
زمینه فعالیت:برگزاری کلاسهای آموزش درس شیمی سینتیک پلیمریزاسیون و انجام امور مربوط به پایان نامه های دانشجویان در زمینه سنتز مواد
مکان آزمایشگاه: ساختمان مجتمع تحقیقاتی شیخ بهایی، طبقه اول
کارشناس آزمایشگاه: مهندس اسماعیل رنجبری                                                 شماره تماس: 44865326                                      
مساحت آزمایشگاه: 19 متر مربع
تجهیزات: میکرو سانتریفیوژ/همزن مکانیکی/ تقطیر در خلاء/ دستگاه ورتکس/ pH متر/ سوکسله/ منتل- مگنت-هیتراستیرر(جهت محلول سازی)
خدمات: تقطیر چرخان با پمپ خلاء/ جداسازی با میکروسانتریفیوژ/ محلول سازی با میکسر/ همگن سازی/ محلول سازی/ محلول سازی با ثبات دمایی